Print

Кошториси, баланси, звіти та інша бухгалтерська документація

Кошториси на 2018 рік

Баланс на 1 січня 2018 року

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності 2017 рік

Звіти про надходження та використання коштів